Sprutisolering för effektivt skydd mot brand, värme, kondens och ljud

Unik isolering med flera användningsområden

Brandskydd med SpreFix

Brandisolering

Brandskydd och brandisolering skyddar värdefulla tillgångar. SpreFix® S ger bästa tänkbara skydd som klarar de tuffaste testerna och kraven.

Kondensisolering

Korrosion och röta kan ge kostsamma skador. SpreFix® G ger ett skarvfritt kondensskydd som snabbt binder fukt med bibehållna egenskaper.  

Ljudisolering

Buller och akustiska problem kan snabbt förstöra en arbetsmiljö. SpreFix® G löser detta på ett optimalt sätt då det kan sprutas på alla ytor.

Värmeisolering

Tack vare att SpreFix® sprutas på får man överlägsen värmeisolering utan skarvar. Man får också extra skydd kot brand och kondens.

SpreFix® inom marina industrin

Kondens är ett välkänt problem inom den marina sidan och SpreFix® sprutisolering elimenerar detta problem. SpreFix® sprutisolering påverkas inte av vågornas rörelse eller av vibrationer som alstras av fartygets motorer eller propellrar.

SpreFix® isolerar berg och betong

Berg och betong är en stor utmaning att isolera för att uppnå säker och hållbar isolering. Tack vare SpreFix® spray on-teknologi samt materialets sammansättning får du en helt skarvfri isolering som skyddar mot värme, kondens och ljud över lång tid.

Världsledande isolering

SpreFix® sprutisolering ger dig en professionell och kostnadseffektiv genväg till mycket bra isolering. En smart multifunktionell lösning för brandskydd, ljudreduktion, värmeisolering och kondenskontroll.

Med SpreFix® får du en skarvfri isolering som fäster mycket bra på underlag som sten, betong, metall, gips och trä. Materialets unika egenskaper ger ett överlägset skydd som och förlängd livstid på byggnader, konstruktioner, bergsutrymmen, tåg och fartyg, m.m.

Kompetens och erfarenhet för garanterat lång hållbarhet

Backa Industriservice grundades 1975 och sedan dess har vi jobbat med olika typer av isolering. Sedan mitten av 80-talet har vi jobbat uteslutande med SpreFix® då vi anser att det är det bästa materialet på marknaden med sina unika egenskaper.

Våra partners som utför isoleringsarbetet är erkända och licensierade av oss så vi vet att allt arbete utförs på ett professionellt sätt med stor passion för kvalitet.

Hållbar isolering SpreFix