MILJÖ

Miljövänlig och säker isolering

SpreFix® klarar de tuffa miljökraven

Söker ni isolering som både klarar tuffa krav och är miljövänlig är SpreFix® det självklara valet. Sprefix består av rena fibrer från glas- eller stenull samt vattenbaserat bindemedel, inget annat. Dessutom är glasullen producerad av mestadels återvunnet glas.

Sprefix är även väldigt energieffektivt då isoleringen är homogen, det vill säga utan glipor och skarvar jämfört med andra traditionella isoeringsmetoder.

Vid brand utvecklas inga giftiga gaser eller avfall som kan påverka miljön eller människor negativt. SpreFix® är ditt bästa val när miljövänlighet är ett krav.

Miljövänlig isolering mot brand, värme, kondens och ljud SpreFix
Miljövänlig isolering SpreFix®

Fakta om SpreFix® och miljö

Sprefix G och S är miljövänliga material och innehåller inga oljor, silikater edy och avger inga giftiga gaser vid brand. Även bindemedlen LPA och LPB är miljövänliga och vattenbaserade.

SpreFix® applicerat med SpreFix® LPA/ LPB bindemedelssystem är bestämt som ett obrännbart material enligt ISO1182 och NT Fire 038.

Då inga hålrum mellan yta eller reglar och fasthållningsdetaljer behövs så fås ofta ett k-värde för konstruktionen som totalt sett blir bättre än motsvarande isolering bestående av traditionella isoleringsskivor.

Applicerad SpreFix® kan besprutas med målarfärg eller ytbeläggas med exempelvis glasväv eller epoxiharts eller annan harts. Undersök dock i kritiska fall innan detta görs att obrännbarheten eller fuktpermeabiliteten inte påverkas.