REFERENSER

Några av våra många nöjda kunder

Vi har genom de många åren vi funnits genomfört många lyckade isoleringsprojekt som genererat nöjda kunder inom olika branscher. Nedan ser ni ett urval av alla de företag vi utfört isolering åt. 

Barken Viking

Plats: Göteborg
Land: Sverige
Projekttyp: Värme och kondensisolering
Yta: 6 000 m2
Produkttyp: SpreFix G

SJ

Plats: Tågvagnar
Land: Sverige
Projekttyp: Akustik, värme, kondens
Yta: >1200 vagnar
Produkttyp: Sprefix G

NCC

Plats: Kalmar
Land: Sverige
Projekttyp: Ljud/värme/kondens i garage
Yta: ca 400 m2
Produkttyp: SpreFix G

NKT

Plats: Karlskrona
Land: Sverige
Projekttyp: Brandisolering
Yta: ca 40 m2
Produkttyp: Sprefix S

Sjöfartsverket

Plats: Luleå
Land: Sverige
Projekttyp: Kondensisolering på isbrytare
Yta: 160 m2
Produkttyp: SpreFix G

Stockholms Stad

Plats: Stockholm
Land: Sverige
Projekttyp: Akustikisolering
Yta: ca 600 m2
Produkttyp: Sprefix G

STX Finland

Plats: Åbo / Helsingfors
Land: Finland
Projekttyp: Värme/brand och kondensisolering på fartyg
Yta: > 5 000 m2
Produkttyp: Sprefix G, Sprefix S

VR

Plats: Flertalet orter
Land: Finland
Projekttyp: Värme och kondensisolering
Yta: > 1 000 tågvagnar
Produkttyp: SpreFix G

YIT

Plats: Esbo
Land: Finland
Projekttyp: Brandisolering
Yta: >14 000 m2
Produkttyp: SpreFix G

Finska Försvarsmakten

Plats: Kajaani
Land: Finland
Projekttyp: Akustikisolering
Yta: 1 000 m2
Produkttyp: SpreFix G

Lemminkäinen OY

Plats: Tampere
Land: Finland
Projekttyp: Värme och kondensisolering i ventilationsschakt
Yta: 600 m2
Produkttyp: SpreFix G