OM MATERIALET

Säker och kostnadseffektiv isolering som är snäll mot miljön

Isolering med unika egenskaper

SpreFix® sprutisolering ger dig en professionell och kostnadseffektiv genväg till mycket bra isolering. En smart multifunktionell lösning för brandskydd, ljudreduktion, värmeisolering och kondens kontroll.

  • SpreFix® fäster effektivt på betong, trä, gips, stål och aluminium.
  • SpreFix® appliceras i ett homogent isoleringsskikt utan skarvar eller armering.
  • SpreFix® isolering kan målas eller beklädas med glasfiberväv för ökad slagtålighet och lättare rengöring.
  • SpreFix® material kan effektivt limmas direkt på underlaget, då risken för korrosion eller röta under isoleringsmaterialet elimineras.

Isoleringens unika bindemedelsstruktur, som är baserad på metoden för isoleringen, är patenterad.

Applicering av SpreFix sprutisolering

Sprefix® G

SpreFix G absorberar fukt snabbare än mineralull och cellplast.

  • Ytstruktur och färg kan anpassas
  • Obrännbart material
  • Kan sprayas i hörn och på välvd yta
  • Ger inga leder
  • Ytan kan lätt repareras om den är skadad
  • Låg densitet och tunn tjocklek

SpreFix G är vit i sin naturliga färg och är klassat som icke-brännbart material, kapitel II-2 från 1974 års SOLAS-konvention med ändringar; IMO-resolution A.472(XII) av Lloyd’s Register of Shipping.

SpreFix G är ett lättviktsmaterial, densitet 45~50㎏/㎥. och används för ljudabsorption, kondenskontroll och värmeisolering i områden där ett lättviktsmaterial efterfrågas.

SpreFix® S

SpreFix S, densitet 140-160㎏/㎥ är grå i sin naturliga färg och har samma egenskaper som SpreFix G i ljudabsorption, kondenskontroll och värmeisolering, men används där brandklassning behövs. 

SpreFix S används som brandskydd i nästan alla applikationer: som i stålkonstruktion, offshoreinstallation, genomföring i brandväggar och turbinisolering, för tak, kanalisolering och takvinklar. Men speciellt i offshore-miljön ligger SpreFix långt framme.

SpreFix S har godkänts som brandisolering, A-60 Deck and Bulkhead, av Det Norske Veritas(DNV), IMO Resolution A.517(13).

SpreFix är testad enligt IMO/ISO-regler som har tuffare kriterier än BS/ASTM.

Om SpreFix S brandisolering