KONSTRUKTION

Isolering för byggnadskonstruktioner och byggnader

Sprutisolering i byggnadskonstruktion, som arkitekterna lovordar!

SpreFix ® multi-isolering ger brandskydd, värmeisolering, kondensisolering och ljudisolering. Vår breda erfarenhet omfattar stora passagerarvolymer så som hallar på flygplatser, kontor, centrallager, skolor, restauranger, bryggerier och bagerier, för att nämna några.

Effektiv värmeisolering blir allt viktigare att minska energiförbrukningen och miljöbelastningen. SpreFix ®-metoden eliminerar effektivt risken för korrosion orsakad av fuktfällor mellan isoleringsskiktet och den underliggande stålytan (och röta i träkonstruktioner).

Ljuddämpning krävs ofta för att säkerställa acceptabla arbetsförhållanden och för att undvika hälsorisker i exempelvis tung industri där buller är vanligt förekommande.

Sprutisolering för byggnadskonstruktioner arkitekt arkitektbyrå SpreFix
Isolering för alla byggnader och konstruktioner SpreFix

Isolering som passar de flesta typer av byggnader och konstruktioner

Isoleringen är vit (SpreFix ® G) eller ljusgrå (SpreFix ® S) med en attraktiv struktur. Det kan lätt appliceras på kupoler, svängda tak, ojämna och andra utmanande ytor. Mineralullen fungerar även bra som tilläggsisolering.

Som framgår av dessa exempel finns det nästan inga gränser för vad du kan göra med SpreFix ®.

Söker ni effektiv isolering till nybyggnation?

Skicka ett meddelande med dina frågor kring brandisolering så hör vi av oss så snart vi kan.