ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Användningsområden för SpreFix® isolering

Marina industrin

Järnväg

Konstruktion

Berg och Betong