TEKNISK DATA

SpreFix® teknisk data

Värmeisolering

Värmeledningsförmågan hos SpreFix G har testats, 1 = 0,033 W/m* ℃. Det här är bra värde, och med tanke på att inga köldbryggor uppstår efter applicering på grund av vidhäftning till ytan, är det då överlägset annat material.

Järnvägsvagnar i Sverige och Finland är helt isolerade med SpreFix G, liksom marinfartyg i Sverige. I Sverige har vi isolerat över 1200 vagnar under en period av tio år. – Många vagnar har undersökts vid och efter ombyggnationer och det har inte upptäckt några problem med Sprefix isolering trots att appliceringen gjordes ca 20 år tidigare.

SpreFix ger inte bara värmeisolering utan även ljudabsorption och kondenskontroll.

Värmeisolering av turbin SpreFix
Ljudisolering med SpreFix sprutisolering hindrar akustikproblem

Ljudabsorption

SpreFix G ger en hög nivå av ljudabsorption och kan därför användas för att lösa olika problem med akustik i fartyg och byggnader.

Materialet gör att du kan spraya på vilket underlag som helst och ändå uppnå en snygg inredning. Ytan kan målas och ges olika ytstrukturer efter kundens val.

Klicka för att se större bild av diagrammet nedan.

Diagram ljudaborption

Kondenskontroll

En av de bästa egenskaperna hos SpreFix är dess kapacitet att innehålla stora mängder vattenånga och släppa ångan utan att skada isoleringen eller vidhäftningen till underlaget.

Detta innebär att SpreFix isolering kan minimera skador på underlag och konstruktioner genom att “kontrollera” luftfuktigheten, som är en av grundingredienserna som orsakar röta och korrosion.

Detta är ett stort problem med andra material som för närvarande används, såsom isoleringspaneler där vattenånga samlas och resulterar i skador på isoleringen och underlaget.

Diagrammet nedan visar hur materialen absorberar och avger vattenånga. Kurvan för SpreFix säger oss att det aldrig kommer att finnas någon ansamling av ånga i materialet och därför inte orsakar röta eller korrosion. Klicka för att se större bilder.

Diagram kondenskontroll
Traditionell isolering
Sprutisolering
Kondensisolering och kondensskydd för den marina industrin med SpreFix
Brandisolering SpreFix klarar höga temperaturer

Brandskydd

Brandskydd är förmodligen den isoleringsform som ställer de högsta kraven på material och appliceringssätt. Stålkonstruktion är ett av de områden där SpreFix är till stor fördel. Inga mekaniska fästen behövs och det finns inga sömmar som kommer att påverka brandmotståndet negativt. Inget annat testat system, där endast stenull och polymerbindemedel används, finns på världsmarknaden idag.

SpreFix S, densitet 150㎏/㎥ är grå i sin naturliga färg och har samma egenskaper som SpreFix G i ljudabsorption, kondenskontroll och värmeisolering, men används där brandklassning behövs. SpreFix S används som brandskydd i nästan alla applikationer: som i stålkonstruktion, offshoreinstallation, genomföring i brandväggar och turbinisolering, för tak, kanalisolering och takvinklar. Men framför allt i offshoremiljön ligger SpreFix långt framme.

SpreFix S har godkänts som brandisolering, A-60 Deck and Bulkhead, av Det Norske Veritas(DNV), IMO Resolution A.517(13).

SpreFix är testad enligt IMO/ISO-regler som har tuffare kriterier än BS/ASTM.

Diagrammet visar brandmotståndsvärdena för olika stålkonstruktioner vid en ståltemperatur på 450℃.

Eliminera de svagaste punkterna på isoleringssystemet.

Söker ni effektiv isolering?

Skicka ett meddelande med dina frågor kring brandisolering så hör vi av oss så snart vi kan.